Wróć do listy artykułów   

Turniej Jednego Wiersza „Płonące liście księżyca”

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Zielonogórski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów zapraszają do udziału w Turnieju Jednego Wiersza – ” Płonące liście księżyca”. Turniej odbędzie się 11 grudnia o godz. 17.00 w sali Hydro(za)gadka (ZOK)

Zasady uczestnictwa:
– każdy autor może przesłać jeden wiersz, nigdzie dotychczas nie prezentowany,
– wiersz musi zawierać przynajmniej jeden oksymoron,
– wiersze podczas turnieju prezentują Autorzy,
– konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 16 lat,
– należy podać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu Autora,
– prace należy przesłać na adres: Zielonogórski Ośrodek Kultury ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra z dopiskiem Turniej Jednego Wiersza
– termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2008r.

Podczas Turnieju zostaną wyłonieni laureaci, których wiersze zostaną opublikowane w tomiku.