Wróć do listy artykułów   

VIII Lubuskie Forum Kultury za nami

m.madry@rcak.pl 16 kwietnia 2018 0

59 dyrektorów i głównych księgowych wzięło udział w VIII Lubuskim Forum Kultury, które odbyło się w dniach 11-13 kwietnia 2018 r w Łagowie, Rzepinie i Torzymiu.

Pierwszy dzień Forum minął bardzo aktywnie. Dyrektorzy uczestniczyli w szkoleniu nt. „Wdrożenie RODO w instytucjach kultury nowe obowiązki i powinności w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich ochrony”. Główne księgowe natomiast uzupełniały swoją wiedzę w zakresie rachunkowości, gospodarki finansowej i majątku w instytucjach kultury.
Wieczorem spotkanie artystycznie uatrakcyjnił kwintet muzyczny Mariusza Woźniaka.

Drugiego dnia podczas wspólnego panelu dla dyrektorów i głównych księgowych omawiane były tematy: „Instytucje kultury – po zmianach” oraz „Prawo podatkowe – wybrane zagadnienia.
Spotkania zsieciowanych to także czas na poznanie miejsc kulturotwórczych w regionie. Tym razem goście zwiedzili /jeszcze przed otwarciem/ park rozrywki MAJALAND. Dzięki uprzejmości partnerów uczestnicy mogli poznać działalność i zobaczyć Torzymski Ośrodek Kultury oraz Miejski Dom Kultury w Rzepinie. W MDK publiczność obejrzała przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów Liceum w Rzepinie.

Ostatniego dnia Forum odbyło się III spotkanie realizatorów programu PRO ARTE. W spotkaniu wzięło udział 16 przedstawicieli instytucji realizujących przeglądy powiatowe. Uczestnicy poznali nowe narzędzie jakim są formularze elektroniczne oraz ustali wspólnie zasady ich działania.

Lubuskie Forum Kultury to aktualnie ponad 60 podmiotów: instytucji kultury, bibliotek, muzeów, filharmonii, stowarzyszeń i urzędów gmin. Forum to okazja do wymiany doświadczeń, wzmocnienia kompetencji, zawarcia nowych znajomości, ciekawych rozmów, rozszerzenia współpracy…

Podczas VIII Lubuskiego Forum Kultury do nowo zsieciowanych dołączył Torzymski Ośrodek Kultury.

Regionalne Centrum Animacji Kultury za współpracę przy realizacji VIII Lubuskiego Forum Kultury serdecznie dziękuje partnerom panu Andrzejowi Kuchnio dyrektorowi Torzymskiego Ośrodka Kultury oraz panu Tomaszowi Sidorkiewiczowi dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, że byliście z nami J

Kolejne Forum w listopadzie, do zobaczenia.