Wróć do listy artykułów   

Wernisaż i wykład Hanny Kozaczewskiej-Golasz

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Zobacz relację!

„Halowe kościoły z XIV wieku na Śląsku” to tytuł wystawy będącej wizualnym plonem badań naukowych prof. dr hab. inż. arch. Hanny Kozaczewskiej-Golasz. Dotyczących czternastowiecznych świątyń usytuowanych w historycznych granicach Śląska.

Na spotkanie z Autorką przybyło wielu miłośników architektury, urbanistyki i historii sztuki. Licznie reprezentowane było środowisko naukowe i studenckie  Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska z dziekanem, dr. hab. inż. Andrzejem Greinertem, prof. UZ na czele. Przybyło także grono konserwatorów, a wśród dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Rozpoczynając spotkanie, dyrektor Muzeum odczytał list od Anny Polak Marszałek Województwa Lubuskiego, w którym przekazane zostały wyrazy uznania dla prof. Hanny Kozaczewskiej-Golasz za dokumentowanie ważnych obiektów naszego regionu oraz podziękowanie dla organizatorów wystawy. Kolejnym punktem wieczoru było wystąpienie profesora A. Greinerta z UZ. Dziekan WBAiIŚ UZ nakreślił sylwetkę i osiągnięcia naukowe autorki wystawy. Podkreślił także z dumą, że obecnie Pani Profesor jest cenionym członkiem kadry dydaktycznej w Katedrze Architektury i Urbanistyki UZ.

Kulminacyjnym punktem wernisażu  był wykład prof. Hanny Kozaczewskiej-Golasz., w trakcie którego syntetycznie przedstawione zostały charakterystyczne cechy obiektów poddanych badaniom oraz zakres wystawy. Prelegentka odniosła się także do porównawczych badań, jakie przeprowadziła w świątyniach czeskich. Okazało się, że pomimo wspólnego śląskiego rodowodu, trudno w nich w nich odnaleźć inspiracje architektoniczne, jakimi posiłkowali się architekci kościołów przedstawionych na wystawie.

Ekspozycja, której kuratorką jest Alicja Błażyńska będzie prezentowana do końca bieżącego roku.