Wróć do listy artykułów   

Wiosenny Turniej Jednego Wiersza dla dorosłych

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Zielonogórski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów zapraszają do udziału w Turnieju Jednego Wiersza. Autorzy – osoby pełnoletnie – mogą zgłosić do organizatorów nie publikowany dotąd utwór o objętość nie przekraczającej jednej strony A4. Tematem wiosennego turnieju są kobiety i mężczyźni widziani oczyma mężczyzn i kobiet. W turnieju, który odbędzie się w ZOK-u 22 marca, autorzy osobiście będą prezentować zgłoszone teksty. Termin zgłoszeń wierszy mija 15 marca. Tekst opatrzony godłem należy wysłać na adres: Zielonogórski Ośrodek Kultury, ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra lub e-mail: z dopiskiem Wiosenny turniej jednego wiersza. Zapraszamy!