Wróć do listy wydarzeń  

Boba-group. Pokaz dokumentacji performansów

bwa 15 marca 2018 0
Galeria BWA - / pokaż na mapie wydarzenie archiwalne

Galeria BWA w Zielonej Górze zaprasza na pokaz dokumentacji performansów

Boba-group

Скринінг відео перформансів
Скрининг видео перформансов


22.03.2018 19:00

W 2012 grupę założyło w Charkowie na Ukrainie dwoje artystów: Julia Drozdek (1978) i Wasilisa Niezabarom (1975). Spotkali się jako niezależni artyści fotografowie a od momentu rozpoczęcia działalności grupowej zaczęli realizację projektów wspólnych. Jednym z najbardziej znanych stał się cykl „Meble z Hadziacza”, który otrzymał nagrodę specjalną w konkursie „Fotograf roku 2012″. Artyści realizują też performansy na granicy absurdu, ośmieszające biurokrację państwowych instytucji i anomalie społeczne. Swoje artystyczne działania realizują w przestrzeni miasta i metra – to ich strategia przekazania swoich idei odbiorcom. Ich performansy stały się tematem wiadomości w trzech głównych kanałach TV Ukrainy (1+1, ICTV i Україна). Ważną częścią działalności Boba-group są relacje pomiędzy jednostką a władzą, ich akcje komentują bieżące wydarzenia polityczne. Burmistrz Charkowa, przeciwnik Euromajdanu, posłużył się dokumentacjami wideo działań grupy, prezentując je na specjalnie zwołanej sesji rady miasta, wyśmiewając działania artystów w celu dyskredytacji opozycji. W ten sposób sztuka współczesna stała się materiałem dla manipulacji politycznych.

http://cargocollective.com/boba-group

__

[UA]

Групу заснували у Харкові (Україна) у 2012 році два митці: Юля Дроздек (1978р) та Василіса Незабаром (1975р). Зустрілись митці як фотографии, роблячи раніше самостійни проекти, об’єднавшись стали робити групові фотопроекти. Найгучнішим став проект « Меблі з Гадячу» котрий взяв спеціальний приз на конкурсі Фотограф року2012. Разом вони створюють перформанси на межі абсурду, які висміюють бюрократію державних установ та соціальні аномалії. Місцем художніх актів вони обирають вулиці міста та метро – це їх стратегія щоб ідея добулася до глядача. Відео перформансів стало темою новин на трьох головніх українських телеканалах (1+1, ICTV, Україна). Важливою частиною діяльності Boba-group є взаємовідносини між особистістю та владою, їх акції коментують актуальні політичні події. Голова міста Харкова, супротивник Євромайдану, використав відео перформансів групи щоб зганьбити опозицію, він прилюдно висмяів митців на спеціально створеній позачерговій сесії міськой ради. Таким чином сучасне мистецтво стає джерелом політичнійх маніпуляцій.

http://cargocollective.com/boba-group

__

[RU]

Группу основали в Харькове (Украина) в 2012 году два художника: Юля Дроздек (1978г) и Василиса Незабаром (1975г). Встретились художники как фотографы, делая ранее самостоятельные проекты, объединившись стали делать групповые фотопроекты. Одним из нашумевших проектов стал «Мебель с Гадяча» взяв специальный приз на конкурсе Фотограф года2012. Вместе они создают перформансы на границе абсурда, высмеивающие бюрократию государственных учреждений и социальные аномалии. Местом художественных актов они выбирают городские улицы и метро – такова их стратегия проникновения идей в зрителя. Видео перформансов стала темой новостей на трёх главных украинских телеканалах (1+1, ICTV,). Важной частью деятельности Boba-group являются отношения между личностью и властью, их акции комментируют текущие политические события. Мер города Харькова, противник Евромайдана, использовал видео перформансов группы для дискредитации оппозиции, высмеивая художников публично на специально созданной для этого внеочередной сессии городского совета. Таким образом современное искусство становится материалом для политических манипуляций.

http://cargocollective.com/boba-group

__

Ważniejsze wystawy i pokazy Boba-group 

2016 Charków, Ukraina – Noc performansów, Non Stop Media
2016 Wrocław, Polska, „Stopień zależności”, BWA Awangarda
2012 GB, London, Bristol – UPHA wystawa zbiorowa młodej fotografii ukraińskiej „Cult of the Body”, LEISURE
2012 USA, Houston, TX – Fotofest, Russian Biennale
2011 Lwów, Ukraina – wystawa zbiorowa „Sense”, „Gallery Coralli”
2011 Cottbus, Niemcy – wystawa w ramach 21. East European Cinema Festival, „Gallery Haus 23”, „SHILO and friends. Photographs from East”
2011 Moskwa, Rosja – „International Portfolio Review”
2011 Dniepropietrowsk , Ukraina – „I Love the Scent of a Woman”, Art Centre Kvartira
2010 Kijów, Ukraina – „To Kill Photography”, Ya Gallery
2010 Kijów, Ukraina – „Two views on ukrainian photography” Gayday Gallery

 

 

Galeria BWA
Al. Niepodległości 19
65-048 Zielona Góra
tel. +48.683253726 
bwa@bwazg.pl
fb.com/bwazielonagora
www.bwazg.pl

Tagi

Boba groupBWABWA Zielona GóraBWAZGJulia DrozdekperformancepokazSZTUKAsztuka współczesnaWasilisa Niezabarom

Komentarze