Wróć do listy artykułów   

Wyniki kontroli doraźnej w Regionalnym Centrum Animacji Kultury

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Informacja o przebiegu kontroli obejmująca:

1) Protokół kontroli doraźnej Regionalnego Centrum Animacji Kultury

2) Wystąpienie pokontrolne

3) Opinia eksperta: analiza dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: “Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku” (załącznik do wystąpienia pokontrolnego)

Protokół kontroli doraźnej

Wystąpienie pokontrolne

Opinia eksperta: analiza dokumentacji