Wróć do listy artykułów   

Wyniki V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny German „…i tylko bal wciąż będzie trwał”

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0
W sobotę 25 listopada w sali Hydro(za)gadka odbył się finał V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny German „…i tylko bal wciąż będzie trwał”. Jury Konkursu w składzie Jolanta Marciniszyn (przewodnicząca), Halina Maszner (sekretarz), Donta Wolska, Ewa Andrzejewska i Krzysztof Mroziński przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii wiersz:
Pierwszą nagroda – Elżbieta Brygida Kościuka–Wieczorek
Druga nagroda  –  Katarzyna Jarosz – Rabiej
Trzecia nagroda – Magdalena Cybulska
Wyróżnienia otrzymali:
Alżbieta Dybalska
Agata Marzec
Andrzej Wołosewicz
 
W kategorii „tekst do piosenki” wyróżnienia otrzymali:
Władysław Edelman
Anna Piliszewska
Andrzej Wołosewicz
 
Jury zakwalifikowało do druku w tomiku pokonkursowym teksty laureatów nagród i wyróżnień oraz  wiersze następujących autorów: Aneta Bartłomiejczyk, Czesław Markiewicz, Adam Dobrzański, Katarzyna Justyna Zychla, Marzena Jaworska, Tomasz Albecki, Ramona Wiora, Halina Bohuta – Stąpel i Alicja Góra.