Wróć do listy artykułów   

Wystawa, benefis i koncert w HydroGalerii

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Fotomigawka  Zielonogórski Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę prac Władysława Klępki ANABAZA II. Wernisaż odbędzie się 28 października, o godz. 17.00 w HydroGalerii (Amfiteatr, ul. Festiwalowa 3). Wernisaż połączony będzie z benefisem artysty i koncertem Dagmary Korony.
Władysław Klępka – ur. 1942 roku w Krężnicy Jarej k/Lublina. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie (1964), do 1979 – mieszka i pracuje na Puławach, gdzie zakłada w PDK Klub Plastyka Amatora sprawując opiekę do 1973/1974r. Studia w UMCS Lublin, po dwóch latach przerywa, a w 1975 współnie z Marią Kapturkiewicz i Zbigniewem Pieleszkiem działa w Grupie Plastycznej Absolwent (do 1980r.). Do Zielonej Góry trafia w 1979r., gdzie obejmuje opiekę plastyczną nad Sekcją Tkactwa Artystycznego ”Penelopa” (1984) przy WDK (obecnie RCAK). 1985 – pierwsze publikacje literackie (miesięcznik “Poezja”). Debiut wydawniczy – 1996r. – tomik miniatur poetyckich “Węzeł serdeczny”. W 2003r. Zostaje opiekunem nieprofesjonalnej grupy plastycznej “Babie Lato” przy Zielonogórskim Ośrodku Kultury. W 2007r. zostaje członkiem Związku Literatów Polskich.
Wielość zjawisk natury, skomplikowana sieć powiązań zdarzeń i rzeczy tworzy wizję świata jako gry przypadku, absurdu. Takie egzystencjalne doświadczenie ludzkie znalazło swój wyraz w pracach Władysława Klępki.
Próby porządkowania rzeczy i zjawisk należą z pewnością do najbardziej potocznych, i zarazem mistycznych doświadczeń artysty. Rzeczywistość jego sztuki jest w jakimś stopniu abstrahowaniem od rzeczywistości natury, w której nie ujmowane są wszystkie jej elementy. W ten sposób, artysta w procesie ograniczania różnorodności doznań, tworzy formę, ukazując pewne właściwości świata natury, które dostępne są tylko poprzez sztukę.

Przemysław Gapiński