Wróć do listy artykułów   

Zielona Góra powitała Kultura Tędy!

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

5 maja w zielonogórskim Centrum Przyrodniczym odbyło się spotkanie inicjujące projekt Kultura Tędy, podczas którego nauczyciele i animatorzy z południa województwa poznali zasady działań projektowych.

5 maja w zielonogórskim Centrum Przyrodniczym odbyło się spotkanie inicjujące projekt Kultura Tędy, podczas którego nauczyciele i animatorzy z południa województwa poznali zasady działań projektowych.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. Muzyczne powitanie wyśpiewały Matylda Żółkiewska i Julia Nagórska ze Studia Piosenki Tonika. Maciej Frąckowiak jako pierwszy prelegent przedstawił sposób funkcjonowania programu Bardzo Młoda Kultura oraz pojęcie edukacji kulturowej. Justyna Smolińska koordynatorka programu z ramienia Narodowego Centrum Kultury opowiedziała o genezie programu i współpracy z lokalnymi operatorami programu. Dyrektor RCAK Tomasz Siemiński opowiedział o projekcie Kultura Tędy, a koordynatorka projektu Kalina Patek o szkoleniach, do których właśnie ruszył nabór, a także o konkursie grantowym. Po przerwie zostały zaprezentowane dwie praktyki z zakresu edukacji kulturowej w regionie. Jako pierwsza mówiła Iwona Bartnicka z Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp., a następnie Emilia Kuligowska z Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Misia Uszatka w Zielonej Górze. Pani Iwona prezentowała projekty  zakresy edukacji filmowej i medialnej, a pani Emilia opowiadała o spacerach tropem architektury miejskiej. Oba przykłady świetnie ukazywały pracę z dziećmi i młodzieżą w obrębie świadomego, innowacyjnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze.
Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie. Mamy nadzieję, że rozmowy, które miały miejsce zaowocują dalszymi działaniami w ramach projektu.

Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników Centrum Przyrodniczego, którzy bardzo nam pomogli przy organizacji spotkania.

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach! Więcej informacji w zakładce aktualności.